"నాణ్యత బ్రాండ్‌ను సృష్టిస్తుంది, ఆవిష్కరణ భవిష్యత్తును సృష్టిస్తుంది!"

18 సంవత్సరాలు, మేము ఇంటెలిజెంట్ టాయిలెట్ తయారీపై మాత్రమే దృష్టి పెడుతున్నాము!

కార్యాలయ పర్యావరణం

కార్యాలయం-01
కార్యాలయం-02

ఫ్యాక్టరీ పర్యావరణం

ఫ్యాక్టరీ-01
ఫ్యాక్టరీ-02
ఫ్యాక్టరీ-03
ఫ్యాక్టరీ-04
ఫ్యాక్టరీ-05
ఫ్యాక్టరీ-06